Käyttöehdot

1. Määritelmät

Tervetuloa Clubmium ("verkkosivusto"), jonka tarjoaa Radinet LTD, Karyatidon 11 Lakatamia, Nikosia, Kypros. Lue nämä ehdot ("Käyttöehdot") huolellisesti. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä jatka tällä sivustolla rekisteröitymällä tai yrittämällä päästä tai käyttää näiden ehtojen kattamia palveluita. Muussa tapauksessa suostut käyttämään Palveluita tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Saatamme joutua muuttamaan näitä ehtoja ajoittain, ja tällaiset muutokset tehdään näiden ehtojen mukaisesti. Tarkista tämä sivusto säännöllisesti, sillä ilmoitamme sinulle tällaisista muutoksista täällä. Palvelut tarjotaan sinulle matkapuhelinoperaattorisi kautta. Matkapuhelinoperaattorisi käyttöehdot koskevat myös palvelujen toimittamista ja laskutusta.

2. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan verkkosivuston käyttöön ja kaikkiin Clubmium in ilmoittamiin sopimuksiin Clubmium in ja käyttäjän välillä. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista ei päde tai on mitätöity, näiden käyttöehtojen muita ehtoja sovelletaan silti täysimääräisesti. Osapuolet neuvottelevat uudet ehdot havaittujen pätemättömien tai mitätöityjen ehtojen tilalle, ottaen huomioon alkuperäisten ehtojen tarkoitukset ja aikomukset. Nämä käyttöehdot ja lisätietoa Clubmium in palveluista on saatavana verkkosivustolla. Rekisteröinnin suorittamisella ja maksusivun ehtoineen hyväksymisellä syntyy sopimus käyttäjän ja Clubmium in välillä.

3. Vastuu verkkosivuston linkeistä

Clubmium ei voi valvoa toisia verkkosivustoja eikä ottaa vastuuta niiden sisällöstä. Clubmium ei ole vastuussa kyseisestä sisällöstä.
Palvelu tarjoaa sisältöä vain viihdetarkoituksiin.
Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai muokata osia näistä ehdoista milloin tahansa. Jos teemme tämän, julkaisemme muutokset tälle sivulle ja ilmoitamme tämän sivun yläreunassa päivämäärän, jolloin näitä ehtoja viimeksi tarkistettiin. Tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi. Jos jatkat Palvelun käyttöä muutosten voimaantulopäivän jälkeen, hyväksyt uudet ehdot.

Ellei nimenomaisesti toisin määrätä, näitä käyttöehtoja ei ole tarkoitettu kenenkään sellaisen henkilön hyödyksi, joka ei ole sopimuspuolena, eivätkä ne ole niiden täytäntöönpanokelpoisia sovellettavien lakien tai muiden tahojen perusteella, paitsi jos jokin konserniyrityksemme voivat panna täytäntöön mitä tahansa näiden käyttöehtojen ehtoja ikään kuin ne olisivat osa niitä.

4. Osallistuminen

Mobiilitilauspalvelu Clubmium tarjoaa pääsyn peliportaaliin fi.wapimo.сom hintaan Telia & Elisa: 9,90 EUR + ALV.
Portaalin sisältö, mukaan lukien pelit, on englanniksi. Palvelu toimitetaan sinulle matkapuhelinoperaattorisi kautta. Matkapuhelinoperaattorisi käyttöehdot koskevat myös palvelujen toimittamista ja laskutusta. Maksut peritään riippumatta siitä, käytätkö todella mitään sisältöä; maksujen vastikkeena on vain mobiiliviihdesisällön käyttö-, vastaanottamis- ja/tai käyttöoikeuden tarjoaminen.

Tilaus astuu voimaan maksusivu ehtoineen hyväksymällä. Maksusivua isännöi maksupalvelu (tai puhelinyhtiö suoraan). Käyttäjällä on rekisteröityessään oltava toimiva puhelinnumero. Clubmium illa on oikeus olla hyväksymättä rekisteröintiä. Käyttäjän on oltava 18 vuotta täyttänyt. Käyttäjän on pyynnöstä toimitettava Clubmium ille kopio voimassa olevasta henkilökortista. Clubmium pidättää oikeuden estää käyttäjää käyttämästä palvelua, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja millään tavoin, tai muuten käyttäytyy lainvastaisesti Clubmium ia tai kolmansia osapuolia kohtaan.

Ellei toisin mainita, matkapuhelinoperaattorisi laskuttaa maksut langattomassa puhelinlaskussasi tai ne vähennetään ennakkoon maksetusta saldosta matkapuhelinoperaattoriasi koskevien ehtojen mukaisesti. Rekisteröintiäsi ja/tai Palveluiden käyttöä matkapuhelinoperaattorisi tai palveluntarjoajasi ehtojen mukaisesti saatetaan periä lisämaksuja ja erillisiä maksuja tekstiviesteistä ja/tai tiedonsiirrosta. Kaikki maksut, mukaan lukien nykyisten liittymäsopimusten maksut, voivat muuttua yrityksen ja/tai matkapuhelinoperaattorin ilmoittamana. Tällainen muutos antaa sinulle kohtuullisen varoituksen. Jos et hyväksy uusia maksuja (jotka tulevat voimaan vasta tulevaisuudessa), voit peruuttaa tilauksesi ja/tai tilisi tulee voimaan välittömästi irtisanomisen jälkeen.

5. Peruuttamisoikeus

Käyttäjä hyväksyy, että heti tilauksen astuttua voimaan käyttäjä ei voi vaatia peruuttamisoikeutta.

6.  Sopimaton käyttö

Palvelun käytön yhteydessä et saa harjoittaa tai käyttää mitään tiedon louhintaa, robotteja, kaapimista tai vastaavia tiedonkeruu- tai poimintamenetelmiä. Palvelun taustalla oleva tai sen yhteydessä jaettu teknologia ja ohjelmisto ovat Clubmium ja lisenssinantajien, tytäryhtiöiden ja kumppaneiden omaisuutta, eikä sinulle myönnetä lisenssiä kyseiseen ohjelmistoon. Sitoudut olemaan kopioimatta, muokkaamatta, luomatta johdannaisteoksia, suunnittelematta, kääntämättä kokoamatta tai muutoin yrittämättä löytää mitään lähdekoodia, myydä, luovuttaa, alilisensoida tai muuten siirtää mitään oikeuksia tällaiseen teknologiaan tai ohjelmistoon. Clubmium pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä. Sisällön laajamittainen tai järjestelmällinen kopioiminen, mukaan lukien minkä tahansa edellä mainitun menetelmän käyttäminen, on kiellettyä, ellei Clubmium ole antanut nimenomaista lupaa. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella kollektiivisena teoksena ja/tai kokoelmana tekijänoikeuslakien, kansainvälisten sopimusten ja muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien mukaisesti. Clubmium -sisällön käyttö seuraavissa tapauksissa on ehdottomasti kiellettyä:

- Sisällön myynti tai jakelu digitaalisena sisältönä tai digitaalisena taustakuvana (kuten osakemedian verkkosivustoilla);

- Sisällön myynti tai jakelu esim. julisteina, digitaalisina tulosteina, musiikkitiedostoina tai fyysisinä tuotteina lisäämättä mitään lisäelementtejä tai muutoin lisäarvoa;

- Tunnistettavissa olevien henkilöiden kuvaaminen loukkaavalla, pornografisella, säädyttömällä, moraalittomalla, herjaavalla tai herjaavalla tavalla.

7. Kysymykset ja valitukset

Lähettäkää kysymykset tai valitukset osoitteeseen: Radinet Ltd, osoitteessa 11 Karyatidon Street, 2311 Lakatamia, Nikosia, Kypros Email: [email protected]. Clubmium käsittelee valitukset 30 päivän sisällä. Jos valituksen ratkaisu ei jostain valitettavasta syystä onnistu 30 päivän sisällä, käyttäjälle ilmoitetaan viivästyksestä.

8. Vastuu

Clubmium pyrkii pitämään sivuston palvelut saatavilla 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelussa saattaa esiintyä katkoja, muun muassa ylläpitotoimien, päivitysten tai muiden teknisten syiden vuoksi. Clubmium ei ole vastuussa sivuston tilapäisistä katkoksista, jollei Clubmium ista johtuva katkos ole kohtuuttoman pitkä. Clubmium tekee kaikkensa pitääkseen tiedot mahdollisimman yhtäpitävinä. Mikäli uskot, että työtäsi on kopioitu tekijänoikeutta loukkaavalla tavalla, tai immateriaalioikeuksiasi muutoin loukattu, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä. Clubmium ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän Clubmium ille antamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Clubmium ei ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Kumppanit ja julkaisijat, jotka eivät noudata julkaisijoiden ja kumppanien sääntöjä, poistetaan 24 tunnin sisällä. Kolmannen osapuolen sopimattomasta mainonnasta johtuvat vahingot eivät ole Clubmium in vastuulla. Kaikki muut poikkeavat URL:t tarjotaan muualta kuin Clubmium ilta, eivätkä näin ollen ole Clubmium in vastuulla.

9. Ylivoimainen este

Clubmium ei ole velvollinen täyttämään mitään sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen tapahtuessa. Ylivoimainen este sisältää palvelun tarjoajasta johtumattomat kolmansien osapuolten yleiset häiriöt sekä palvelun tarjoamiseen tarvittavan laitteiston, ohjelmiston tai Internet- tai teleyhteyksien väliaikaiset katkokset tai riittämättömyydet, sekä kaikki muut tilanteet, joihin Clubmium illa ei ole (määräys-)valtaa. Ylivoimaisen esteen tapahtuessa Clubmium ei ole velvollinen maksamaan korvauksia käyttäjälle tapahtuneista vahingoista, paitsi siltä osin ja mikäli Clubmium ylivoimaisen esteen johdosta on hyötynyt, eikä muutoin olisi.

10. Immateriaalioikeudet

Käyttäjä ei saa ilman Clubmium in ennalta annettua kirjallista tai sähköistä lupaa kopioida, lähettää edelleen, jakaa, jäljentää tai julkaista mitään sivuston kautta saamiaan tietoja, tekstiä, logoja, tavaramerkkejä, nimiä tai kuvituksia.

Finland

     

2024 Clubmium All rights reserved

Terms and Conditions Privacy Policy Contact Us