POGOJI

1. Splošne določbe
V pričujočem besedilu so določeni pogoji uporabe (v nadaljevanju Pogoji) storitve SMS – Clubmium (v nadaljevanju Storitev), Clubmium je storitev mobilne naročnine, ki omogoča dostop do portala si.wapimo.com. Za uporabo te storitve morate biti vsaj 18 let stari. Ponudnik storitve je Radinet Ltd, ulica Karyatidon, 11, 2311 Lakatamia, Nikozija, Ciper. Tehnični ponudnik storitev za Slovenijo je NTH. 
Poslana sporočila so sporočila, ki ga uporabnik pošlje na številko 3443.
Povratno sporočilo je sporočilo, ki ga ponudnik storitve pošlje uporabniku ali na uporabnikovo sporočilo odgovori.
Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel, telekomunikacijske storitve, d. d., Simobil d.d. ter Tušmobil d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.
Uporabnik storitve (v nadaljevanju: uporabnik) je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s temi Pogoji in je uporabnik omrežja ponudnika poti.
 
2. Pravila in pogoji uporabe
 
Klub Storitve "Clubmium" lahko uporabljajo vsi uporabniki Mobitela, Debitela, Simobila, Izimobila in Tušmobila. (Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavljen in podpira WAP protokol).
Ponudnik storitve omogoča vsebine vsem uporabnikom, ki se strinjajo s splošnimi pogoji objavljenimi na http://www.clubmium.net/si/general
Z uporabo SMS predplačniške storitve "Clubmium", se uporabnik strinja in potrjuje Splošne pogoje uporabe storitve Klub Clubmium, ki so objavljeni na http://www.clubmium.net/si/general
 
2.1 Starost in odgovornost 
 
Minimalna starost je 18 let z dovoljenjem plačnika računa.
 
2.2 Pravila obnašanja
 
Ponudnik storitve Klub Clubmium si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.
Ponudnik storitev ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.
Uporabnik storitve Klub Clubmium se ob uporabi storitev zaveže, da:
storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so doloceni v teh pogojih,
ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov, 
ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.
Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema Klub Clubmium kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.
 
2.3 Navodila
 
2.3.1 Članstvo v Klubu Clubmium na številko 3443 (tehnični koraki)
 
Uporabnik lahko včlanitev v klub SMS zahteva na spletni strani tako, da vnese svojo mobilno številko in potrdi splošne pogoje, ki se nahajajo na spletnem mestu http://www.clubmium.net/si/general  ter na katere bo pred zahtevanjem opozorjen. Po pravilnem vnosu ter potrditvi splošnih pogojev bo uporabnik na telefonsko številko, katero je vnesel na internetno stran, prejel brezplačno SMS sporočilo s podatki o imenu storitve, ponudnikom storitve, ceno posameznega SMS sporočila, frekvenco SMS sporočil ter naslovom kje se nahajajo splošni pogoji storitve. 
Za potrditev včlanitve oz. sodelovanja je potrebno odgovoriti z SMS sporočilom z vsebino DA  na številko 3443.
Z odgovorom „ STOP CLUB “, ki ga uporabnik pošlje na številko 3443 se včlanitev zaključi in se ponovno potrdijo splošni pogoji storitev.
Z registracijo se uporabnik strinja s splosnimi pogoji objavljenimi na http://www.clubmium.net/si/general
V kolikor si uporabnik ne naloži vsebine preko posredovane povezave prejme brezplačno opozorilo, da si ni naložil vsebino in povezavo na stran za pomoč.
Uporabnik znotraj mobilnega kluba prejme dve sporocili SMS na teden, ki sta placljivi (2,49 €) in s tem dobi 10 kreditov za mobilne vsebine na portalu www.appptika.com.
Z sodelovanjem v SMS klubu, uporabnik dobi tudi priložnost da osvoji nagrado ki je opisana v Pogojih tekmovanja (2.3.5).
 
2.3.2 Odjava
 
Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi iz mobilnega kluba tako, da poslje sporocilo SMS z vsebino STOP na kratko stevilko 3443. Po poslanem sporocilo prejme brezplacno obvestilo, da je odjavljen iz mobilnega kluba SMS.
 
2.3.3 INFO
 
Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino "INFO" na samostojno številko 3443. S tem ukazom uporabnik dobi informacijo v katere klube je prijavljen oz. na katere storitve je naročen v sklopu Samostojne številke 3443. 
“Na številki 3443ste prijavljeni na SMS obvestil/sporocil/informacij/vsebin: Klub Clubmium - odjava STOP CLUB; NTH AG., Info: 01 600 1902"
 
2.3.4 POMOČ
 
Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino "POMOC" na samostojno številko 3443. S tem ukazom uporabnik dobi povratno brezplačno SMS sporočilo ponudnika storitve 
Ponudnik: NTH AG 
e-posta: с[email protected]
Reklamacijska in kontaktna št: 01 600 1902
Delavnik: 9:00 do 17:00" 
 
3. Plačilo storitev
 
Storitve Klub Clubmium so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati storitev, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti. 
 
Ponudnik poti obračunava uporabnino storitev za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitev je na računu izkazana v skupini storitev »zabavne in informativne storitve«'
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Mobitelovi, Simobilovi in Tušmobilovi splošni pogoji poslovanja.
 
3.1 Cenik 
 
Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.
Za uporabnika so plačljivi naslednji povratni SMS-i.
posredovane informacije
zahtevane informacije
izbirne možnosti
potrdila o prejetem glasu in rezultati
potrdila o odgovorih in rezultatih
vprašanja
potrdila o storitvah
Za uporabnika so brezplačni naslednji povratni SMS-i
povraten SMS z vprašanjem o soglašanju s Splošnimi pogoji SMS storitev Clubmium
potrdilo o prijavi v sistem
potrdilo o odjavi iz sistema
potrdilo o prijavi v SMS klub
potrdilo o odjavi iz SMS kluba
Na vašem mesečnem GSM/UMTS računu bodo prikazani poslani SMS-i v sklopu ostalih poslanih SMS sporočil.
Spodnji cenik je splošen cenik storitev NTH, natančen cenik je določen v posebnih pogojih posamezne storitve. Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti. 
Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki Mobitel GSM/ Mobiuporabniki/ Debitelovi naročniki/ Izimobilovi naročniki
 

me SMS storitve

Uporaba storitve

Opis dogodka

Ime MT SMS na izpisu pogovorov

Cena v EUR z DDV

NTH

Samostojna številka

sistemsko sporočilo

sistemsko sporočilo

0

NTH

Samostojna številka

Plačljivo sporočilo

NTH NA 7

2,49

 
osredovani SMS-i uporabniku s strani servisa NTH: naročniki Simobil/ Tušmobil GSM: 2,49 EUR z DDV
 
 4. Zasebnost in varstvo podatkov
 
Ponudnik storitve se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Ponudniki storitev, sistema NTH se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov.
 
5. Zavrnitev odgovornosti
 
Uporabnik se mora zavedati, da:
sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil
ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami 
ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS sporočil, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki
izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika
ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah NTH
ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve
družba Mobitel d.d./Simobil d.d./Tušmobil d.o.o. zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center
v primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni ustreznega mobilnega signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se družba Mobitel d.d./Simobil d.d./Tušmobil d.o.o. obveže, da bo poskušala sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka Mobitel d.d./Simobil d.d./Tušmobil d.o.o. sporočilo zavrže
V kolikor je bila storitev s strani ponudnika storitve opravljena, Mobitel d.d./Simobil d.d./Tušmobil d.o.o. opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja družbe Mobitel d.d., Simobil d.d. in Tušmobil d.o.o.
 
6. Reklamacije
 
Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve!
Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve NTH uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:

Reklamacijska služba

Uporaba storitve

Telefon

01 600 1902

E - mail

с[email protected]

Delovni čas reševanja reklamacij

Pon – petka med 9h –  17h

 
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.
Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja ponudnika poti in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.
V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.
Uporabnik storitev NTH bo v reševanje ponudniku storitve posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev NTH in splošnimi pogoji ponudnika storitev.
 
7. Kršitve 
 
Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.
 
8. Splošno  
 
Prenos sporočil poteka preko omrežja Mobitel GSM/UMTS, Simobil GSM in Tušmobil GSM/UMTS.
Ponudnik storitve lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje servisov, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na na spletni strani http://www.clubmium.net/si/general  in v teh Pogojih.
Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni pogoji in navodila za uporabo storitev.
 

Slovenia

     

2024 Clubmium All rights reserved

Terms and Conditions Privacy Policy Service Contact Us