Allmänna villkor

Allmänna villkor
Välkommen till Clubmium på www.clubmium.com ("Webbplatsen"). Läs dessa allmänna villkor ("Villkoren") noggrant. Observera att Tjänster som omfattas av detta avtal inte får avbrytas av dig än vad som anges i dessa Villkor när tillhandahållandet av dessa Tjänster har påbörjats. Om du inte håller med dessa Villkor bör du inte fortsätta vidare på denna webbplats, med registrering eller med försök att komma åt eller använda Tjänsterna som omfattas av dessa Villkor. Annars accepterar du att använda Tjänsterna på de villkor som anges i detta avtal. Vi kan behöva ändra dessa Villkor från tid till annan och sådana ändringar kommer att genomföras enligt dessa villkor. Vänligen kontrollera denna webbplats regelbundet eftersom vi kommer att meddela dig här om sådana ändringar.
 
1. Beskrivning och typer av tjänsterna
 
Clubmium ("Company", "We") har utvecklat en rad nedladdningsbara innehållsobjekt för mobilt underhållning, både online och trådlöst, till exempel men inte begränsat till ringsignaler, spel, bakgrundsbilder och SMS-tjänster (tillsammans "Tjänsterna" ) till vissa kompatibla mobila enheter.
 
Tjänsterna är tillgängliga för dig enligt dessa villkor. Tjänsterna kommer att omfatta tillgång till information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelande eller annat material. Tjänsterna är inte avsedda att tillhandahålla skatter, bokföring eller juridisk rådgivning, råd angående lämplighet eller lönsamhet för någon säkerhet eller investering, hälsovård eller medicinsk rådgivning eller annat råd av personlig eller privat karaktär. Tjänsterna kan också innehålla tillgång till innehåll och tjänster från oberoende tredje parter. Efter korrekt registrering och betalning får du ladda ner eller på annat sätt använda Tjänsterna via kompatibla mobiltelefoner och andra kompatibla enheter. Företaget erbjuder sina tjänster (a) genom en löpande prenumerationsmodell (b) som en kreditmodell där ett antal krediter för ett definierat antal individuella nedladdningar på en förnybar (periodisk) prenumerationsbasis erbjuds och (c) genom en -off (enstaka) köpmodell. Inte alla modeller kan vara tillgängliga i ditt land. Mer specifik information om de tjänster som erbjuds i ditt land finns på webbplatsen. Om inte annat uttryckligen anges, ska ingen information som presenteras i Tjänsterna eller i samband med Tjänsterna anses vara ett bindande erbjudande från Bolaget, men som en inbjudan att beställa Tjänster. Företaget har rätt att tillhandahålla Tjänsterna, som det bedöms bäst men försöker se till att Tjänsterna inte är mindre standard än vid det datum då dessa Villkor ingicks. Med förbehåll för din rätt att få ersatta avgifter i enlighet med dessa Villkor förbehåller Bolaget sig rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, de Tjänster som ges till dig. Om tjänsten ska avbrytas permanent av oss meddelar vi dig om detta.
 
2. Registrering och allmän tillgång till tjänsterna
 
Du måste vara minst arton år gammal för att prenumerera på någon av Tjänsterna. Om du inte är den som är ansvarig för att betala mobil- eller interneträkningen eller är under arton år, vänligen få tillstånd från faktura betalaren, föräldrar, vårdnadshavare och / eller arbetsgivare innan du abonnerar och / eller deltar i Tjänsterna. Genom att prenumerera och / eller delta i Tjänsterna (1) bekräftar och bekräftar du att du har erhållit nödvändig tillåtelse, samtycke eller godkännande från faktura betalaren, föräldrar, vårdnadshavare eller arbetsgivare, och (2) accepterar att du har erbjöds möjlighet att läsa och godkänna villkoren innan du använder tjänsterna. Om du inte håller med använd inte Tjänsterna. När du registrerar dig för och / eller använder Tjänsten bekräftar och bekräftar du att du har accepterat dessa Villkor och att du följer de villkor som gäller i din situation, som angivits ovan. Du godkänner att varje person som begär sådana tjänster är din agent med full behörighet att agera för dina räkning med avseende på sådana tjänster. Om inte annat uttryckligen anges, ska eventuella nya eller ytterligare funktioner som förstärker eller förbättrar nuvarande Tjänster, inklusive utgivning av nya Tjänster, omfattas av villkoren.
 
3. Skyldighet att registrera Personlig information
 
På din begäran kan Company registrera dig som användare och ge dig tillgång till Tjänsterna genom att ange ett personligt användarnamn och lösenord. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretess för eventuella lösenord och konton. Företaget kan behöva ändra användarnamn som tilldelas vissa aspekter av sina tjänster och förbehåller sig rätten att göra det (du kommer att bli informerad om detta är nödvändigt). För att garantera säker användning av Tjänsterna samt betalning av gällande avgifter garanterar du att personuppgifterna (nedan kallade "Personuppgifter") som anges på registreringsformuläret alltid är korrekta och komplett. Om Företaget, enligt eget gottfinnande, anser att Personuppgifterna inte är korrekta eller fullständiga, har Bolaget rätt att avbryta eller säga upp ditt konto och att hålla tillbaka både nuvarande och framtida användning av Tjänsterna eller någon del av den. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för alla lösenord och / eller konton som utfärdats till dig av Company, och du är fullt ansvarig för alla åtgärder som vidtas med användandet av ditt lösenord eller konto. Du åtar dig att kontakta företaget om du märker eller misstänker att obehörig användning har gjorts av ditt lösenord eller konto, eller att säkerhet eller skydd av personuppgifterna inte längre garanteras av någon annan anledning. Företaget kan inte och kommer inte att vara ansvarigt för förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte följer detta avsnitt. Företaget kan ge dig tillgång till vissa Tjänster utan att du registrerar dig som användare, till exempel registrering via din mobiltelefon för Tjänsterna. I varje sådant fall är din identifiering baserad på identifieringsmedel som vi anser vara lämpliga, till exempel ditt mobilnummer. Du godkänner att sådan information kan samlas in och lämnas till Företaget och användas i enlighet med avsnittet "Sekretess och behandlingsdata" i dessa Villkor.
 
4. Tillgång till den pågående prenumerationsmodellen
 
Den pågående prenumerationen ska börja när företaget, på din begäran, har gett dig tillgång till Tjänsterna. Tillgång till Tjänsterna kan tillhandahållas genom att leverera till dig informativa eller underhållande tjänster (t.ex. genom att leverera nedladdningsbart innehåll (till exempel en tapet, ringsignal eller mobilspel)), annars ger du tillgång till Tjänsterna (t.ex. till ditt mobilnummer) eller genom att du kan ladda ner Tjänsterna (t.ex. genom att leverera en WAP-push-länk eller länk i ett textmeddelande för nedladdning eller på annat sätt använda Tjänsten på företagets webbplats). Alla prenumerationsavtal ska vara i kraft tills de upphört och / eller avbokas av dig eller bolaget i enlighet med villkoren här angivna. Avtal för Tjänster av Företag och oberoende tredje parter som görs tillgängliga via Tjänsterna ska börja när Företaget eller den tredje parten har accepterat din order för samma eller har tillhandahållit Tjänsterna enligt din beställning. Avtalet kommer att vara i kraft tills det upphört av dig eller Företaget i enlighet med villkoren här angivna.
 
5. Tillgång till kreditmodellen
 
I den kreditmodell som erbjuds av företaget tillhandahålls ett antal krediter för ett definierat antal individuella nedladdningar på förnybar abonnemangsbasis. Kreditmodellen är en löpande prenumeration och ska börja när företaget har lämnat buntet av krediter till dig. Tillämpliga avgifter och krediter kommer att meddelas till dig på webbplatsen och genom våra tjänster. I kreditmodellen kommer ett definierat antal krediter att ges som ger dig rätt att ladda ner, ta emot och / eller få tillgång till det definierade antalet tillgängliga nedladdningar. Teckningsperioden beror på vilken typ av teckningsavtal som erbjuds i ditt land. Teckningsavtalet och teckningstiden förnyas varje period efter vad som är aktuellt och en ny teckningsavgift ska betalas för den nya teckningsperioden. Teckningsavtalet gäller till dess att det upphört och / eller annulleras av dig eller Bolaget enligt villkoren här angivna. Efter att du har anmält ditt abonnemangsavtal och vid betalning av gällande abonnemangsavgift för den aktuella prenumerationsperioden, överför Företaget buntet av nedladdningsavgifter till ditt konto. Den periodiska prenumerationsavgiften ska betalas varje gång ditt abonnemangsavtal är giltigt oavsett om du faktiskt laddar ner tjänster under en viss prenumerationsperiod eller ej. Vederlaget för den periodiska prenumerationsavgiften ska uteslutande vara den periodiska bestämmelsen om rätten att hämta, ta emot och / eller komma åt nedladdningsbara Tjänster. Antalet krediter för nedladdningar ska minskas med faktiska nedladdade tjänster. Krediter kan inte lösas in för kontanter, kan inte överföras och beror på vilken typ av abonnemangsavtal du beställde. Om du inte använder / löser in alla dina krediter inom abonnemangsperioden kommer de oanvända krediterna (a) att rullas över till nästa prenumerationsperiod och förbli i ditt konto tills de används / inlösen eller till utgången av eller abonnemangsavtalet eller, om tidigare, (b) löpa ut varje 90 dagar efter uppdraget. Krediter kan endast användas för att ladda ner de tjänster som erbjuds av företaget.
 
6. Access to the One-Off (Single) Purchase Model
 
The one-off (single) purchase model includes that you can select any one-off Services you would like to purchase. The possibility to download, receive and/or access the Services is offered for a flat fee, as communicated on our website or otherwise. There is no subscription and there are no recurring charges involved. 
 
7. Charges
 
The fees for the Services are available at the Company website (e.g. under ‘F.A.Q.’). The periodic fee shall be charged for every subscription period the agreement is in effect. You shall pay Company for the Services and the use thereof in accordance with the price lists in force at the time of your order. Unless otherwise indicated, the fees will be billed on your wireless phone bill or deducted from your balance. Additional taxes and separate wireless provider text message/WAP/GPRS/UMTS/bandwith fees may apply to your use of the Services. Where applicable, the charges can also be paid by using credits, with your credit card, by bank transfer or through your user account. The different payment methods are specified during the order process for the Services you chose. Company may also invoice you for the charges of third parties whose services are available through the Services if this has been agreed upon with said third party. Such charges shall be invoiced in accordance with the fees of such third parties. All fees, including fees for existing subscription agreements, are subject to change upon notice from Company. Company will provide you with reasonable notice of such change. If you do not accept the new fees (which will be applicable on a prospective basis only), you may cancel your subscription and/or your account effective immediately upon termination. 
 
 
8. Dina ansvarsområden
 
För att kunna använda Tjänsterna måste du ha ett mobilkommunikationsabonnemang hos en deltagande leverantör av trådlös service eller på annat sätt ha tillgång till ett (mobil) kommunikationsnät för vilket Företag gör Tjänsterna tillgängliga samt alla tjänster som tillhandahålls av trådlösa tjänster för att ladda ner innehåll och / eller för att ta emot sms-meddelanden, och betala serviceavgifter för (trådlös tjänsteleverantör) som är kopplade till någon sådan åtkomst. Du måste ha en fungerande internetanslutning installerad på din mobiltelefon (t.ex. WAP, GPRS, UMTS). Din mobiltelefon måste kunna ta emot textmeddelanden, ringsignaler, mobilspel, video och / eller färggrafik. Dessutom måste din mobiltelefon vara internetaktiverad för att ladda ner ringsignaler, mobilspel, video, färggrafik eller andra nedladdningsbara tjänster. Företaget ger inte återbetalningar om du laddar ner eller försöker ladda ner Tjänster till inkompatibla telefoner eller trådlösa tjänsteleverantörer eller om din mobiltelefon inte är internetaktiverad. För anvisningar, kolla din leverantörs webbplats för trådlösa tjänster eller din mobilleverantörs hemsida. Dessutom måste du tillhandahålla all utrustning och programvara som behövs för att ansluta till Tjänsterna. Du är ansvarig för att utrustningen och / eller programvaran inte störa eller störa företagets verksamhet. Företaget har rätt att omedelbart koppla bort Tjänsterna från utrustning eller programvara som orsakar störningar och omedelbart säga upp avtalet. Tjänsterna är endast avsedda för personligt bruk och får inte tilldelas eller överföras till något annat mobilnummer, person eller enhet, och du får inte heller direkt eller indirekt tillhandahålla någon annan person eller enhet tillgång till dina Tjänster. Alla beteenden eller aktiviteter som vi tror begränsar eller hindrar någon annan användare från att komma åt, använda eller njuta av Tjänsterna är inte tillåtna. Du godkänner att använda Tjänsterna endast för lagliga ändamål.
 
9. Immateriella rättigheter
 
Med undantag för vad som sägs härmed, otillbörlig, titel och intresse för och till immateriella rättigheter, immateriella rättigheter eller andra rättigheter relaterade till immateriell egendom som används, utvecklas, omfattar, belysas eller praktiseras i samband med någon av Tjänsterna ( "Företagets immateriella rättigheter") ägs av Företaget eller dess licensgivare och du godkänner att du inte gör något krav på intresse för eller äganderätt till sådana företags immateriella rättigheter. Företaget beviljar härmed och du accepterar härmed en personlig, begränsad, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallelig och icke-överlåtbar licens och tillstånd att hämta och använda Tjänsterna på en utsetts kompatibel mobilenhet enbart för din egen personliga, icke- kommersiell användning. Du bekräftar och godkänner vidare att du inte får ändra, hyra ut, hyra ut, låna ut, låna, låna, låna, sälja, distribuera, skapa eller generera Tjänster och / eller bolagets immateriella rättigheter, utom i händelse av att företaget har gett dig uttryckligt skriftligt tillstånd att göra det. Du bekräftar att ingen titel till Bolagets immateriella rättigheter överförs till dig och att du inte får några rättigheter, uttryckliga eller underförstådda, i Tjänsterna, utom de rättigheter som uttryckligen ges i dessa Villkor. Du bekräftar att alla märken som visas i Tjänsterna tillhör Bolaget eller respektive ägare av sådana varumärken och är skyddade av inhemska och internationella varumärkes- och upphovsrättslagar. Eventuella användningar av någon av de märken som visas i hela Tjänsten utan uttryckligt skriftligt samtycke från företaget eller varumärkesinnehavaren är, i förekommande fall, strängt förbjudet. Clubmium "är ett varumärke som tillhör Company. Tjänsterna kan bara hämtas en gång och får inte överföras, säljas, distribueras, visas, utföras, kopieras, ändras eller användas på något sätt helt eller delvis, annat än vad som avses i dessa Villkor. Du garanterar att du endast använder gränssnittet som tillhandahålls av Företaget för att komma åt Tjänsterna. Du godkänner att rättighetshavare, som licensierar sina musikaliska och andra innehållsämnen till Företaget för användning i Tjänsterna, förstås i denna mening av omfattningen av skyddet av denna överenskommelse och att de själva har behörighet att tillämpa bestämmelserna i detta avtal , som direkt hänför sig till deras innehåll. Du vet att användningen av musikstycken är föremål för användningsvillkoren enligt nedan. Du får inte tillåta en tredje part att kopiera, modifiera, reproducera, överföra, distribuera eller på annat sätt använda musikstycken, som du använder eller tar emot, utanför gränserna som är begränsade enligt upphovsrätten. Du ålägger dig att omedelbart informera företaget om sådan sådan icke-auktoriserad användning. Alla rättigheter, som inte uttryckligen beviljas dig genom detta avtal, reserveras av Företaget och / eller dess licensgivare.
 
10. Avtal för Tjänster från tredje part / Transaktioner med Annonsörer och / eller Sponsorer
 
Tjänsterna kan också innehålla tillgång till Tjänster av oberoende tredje parter, antingen direkt eller via länkar till webbplatser som drivs av sådana tredje parter. När det är rimligt möjligt ska Företaget ange Tjänsterna som tredje parts innehåll. Även om de kan vara med varumärke med företaget och därmed inkludera företagets varumärken, ingås avtalen för tjänster som tillhandahålls av tredje part direkt mellan dig och tredje part. Vi kan också använda annonsörer och promotorer för att kompensera kostnaderna för våra tjänster. Som ett villkor för att använda dessa tjänster accepterar du att vi får visa annonser och andra erbjudanden på vår webbplats och leverera annonser och kampanjer i samband med våra tjänster. Du är också överens om att du inte kommer att försöka blockera eller på annat sätt störa sådana annonser eller kampanjer. Vissa jurisdiktioner tillåter inte oss att skicka textmeddelanden utan ditt uttryckliga samtycke, så det ovanstående kanske inte gäller dig. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke. Inkluderandet av reklam eller marknadsföring på vår hemsida eller i våra tjänster utgör inte någon godkännande från företaget av sådant innehåll, produkt, tjänst eller företag. Vi försöker se till att alla annonser eller kampanjer är lämpliga för våra användare. Du har rätt att fråga oss när som helst att inte kontakta dig via direkt marknadsföring. Företaget ska inte vara part i eller på något sätt ansvarig för någon transaktion avseende tjänster som tillhandahålls av sådana tredje parter eller för innehåll eller information som presenteras i samband med tjänster från tredje part.
 
11. Sekretess - och behandlingsdata
 
Du bekräftar att företaget samlar in och behandlar "personuppgifter" (dvs. Information som kan användas för att kontakta dig eller som du har lämnat till oss, till exempel fullständigt namn, postadress, kön, ålder, åsikter, uppskattningar, kunskap, telefonnummer eller e postadress), "finansiell information" (dvs. kreditkortsnummer, bankkontoinformation eller lösenord) eller "demografisk och användningsinformation" (dvs. information som du lämnar in eller samlar in, det är varken personlig information eller finansiell information utan nödvändigt för korrekt funktion och fakturering av våra tjänster, till exempel datum om start och slut och omfattningen av din användning av Tjänsterna), underställd resten av denna paragraf för att driva denna webbplats (tillsammans kallad personlig Data ") och med förbehåll för villkoren i Privacy Statement som ingår i dessa Allmänna Villkor. Företaget lägger stor vikt vid användarnas integritet Vi kan dock vidarebefordra dina personuppgifter till din leverantör av trådlösa tjänster eller gateway-leverantörer för att säkra inkassering av avgifter. Vidare kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till myndigheter, inklusive men inte begränsade till domstolar och distrikts advokatbyråer, för rättsliga förfaranden och förebyggande av brott. Personuppgifter som samlats in av företaget kan lagras och behandlas i Nederländerna eller något annat land där Företaget eller dess agenter underhåller anläggningar. Genom att använda Tjänsterna samtycker du till sådan överföring av personuppgifter utanför ditt land. Dina personuppgifter kommer att raderas senast sex månader efter uppsägningen av din prenumeration. Företaget kan lagra dina personuppgifter utöver detta datum om det krävs enligt lag eller överenskommelse. Företaget upprätthåller förfaranden som överensstämmer med gällande lagar för att enskilda ska få tillgång till deras personuppgifter och, vid behov och på begäran, rätta eller radera deras personuppgifter.
 
12. Ansvarsbegränsning för garantier och begränsning av skulder
 
Företag, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, leverantörer och agenter ("leverantörspartierna") frånsäger sig inget ansvar för skada som uppstår till följd av din användning av Tjänsterna. Du förstår uttryckligen och håller med om att Tjänsterna tillhandahålls på en "som är" och "tillgänglig" basis utan några garantier. Leverantörsparterna vägrar uttryckligen, i den utsträckning som lagen tillåter, alla garantier, antingen uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på Tjänsterna, inklusive, utan begränsning, de underförstådda garantierna för titeln, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-kränkning av äganderätter. Leverantörsparterna frånsäger sig några garantier angående säkerhet, pålitlighet, aktualitet och prestanda för Tjänsterna. Leverantörspartierna garanterar inte att tjänsterna kommer att uppfylla dina krav eller att driften av Tjänsterna blir oavbruten och felfri. Inget råd eller information, oavsett muntligt eller skriftligt, som erhållits av dig från oss eller via våra Tjänster, ska skapa någon garanti som inte uttryckligen görs här. Du får inte förlita dig på sådan information eller rådgivning. Du förstår och godkänner att du laddar ner och / eller använder Tjänsterna, innehållet, programvaran och webbplatserna efter eget gottfinnande och risker och att du ensam är ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem, mobiltelefon eller dataförlust som härrör från använda Tjänsterna. Utom i jurisdiktioner där sådana bestämmelser är begränsade, godkänner du att Bolagets fullständiga ansvar gentemot dig eller någon tredje person och din eller någon tredje parts exklusiva rättsmedel, i eget kapital eller på annat sätt med avseende på Tjänsterna enligt detta avtal och / eller för brott mot detta avtal är enbart begränsat till det belopp du betalat för sådana tjänster under avtalets löptid. Förutom i de jurisdiktioner där sådana bestämmelser är begränsade, ska de upphandlande parterna inte vara ansvariga för någon direkt, indirekt, tillfällig, speciell, exemplifierande, bestraffad, tredje part eller följd (inklusive skador för förlust av affärsvinster, affärsavbrott, förlust av företagsinformation och liknande) som uppstår på grund av din användning, missbruk eller oförmåga att använda Tjänsterna, innehållet, programvaran och webbplatsen, även om Företaget har informerats om möjligheten till sådana skador, i den mån ett land inte tillåter uteslutning eller ansvarsbegränsning enligt häri är bolagets ansvar begränsat till den omfattning som lagen tillåter i ett sådant land.
 
13. Skadestånd
 
Du godkänner att hålla Bolaget och dess föräldrar, medlemmar, dotterbolag, dotterbolag, tjänsteleverantörer, entreprenörer, agenter, licensgivare, tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare och anställda skadelösa från förlust, ansvar, anspråk, rättegång eller efterfrågan, inklusive rimlig advokat avgifter som görs av någon tredje part på grund av eller som följer av eller i samband med (a) din användning av Tjänsterna, och (b) ditt åsidosättande av dina åtaganden och garantier som anges i dessa Villkor. Du ska betala alla kostnader, skador och kostnader, inklusive, men utan begränsning, rimliga advokatarvoden och kostnader som tilldelats eller på annat sätt uppkommit av Bolaget i samband med eller som uppstår i samband med ett sådant krav, rättegång, åtgärd, efterfrågan eller annat förfarande
 
14. Uppsägning och upphävande av tjänster Rätt att dra tillbaka
 
För att avbryta prenumerationen till Tjänsterna via SMS, skriv STOP till numret från vilket du mottar SMS eller skicka ett mail. I den första situationen kommer uppsägningen att träda i kraft omedelbart efter mottagandet av uppsägningsansökan. I de senare fallen kommer avbokning endast att träda i kraft inom 48 timmar efter mottagandet av uppsägningsansökan. Om du har flera prenumerationer, avbryter "STOP" alla aktiva prenumerationer. Avgifter kan fortfarande visas på din trådlösa tjänsteleverantörsregistrering följande månad eftersom det faktureras retroaktivt.
 
Du godkänner att Företaget, efter eget gottfinnande, när som helst kan säga upp din användning av Tjänsterna och ta bort och kassera innehåll i sådana Tjänster, (1) Om Företaget anser att du har brutit mot eller agerat inkonsekvent med dessa Villkor; (2) du misslyckas med att betala avgifterna inom den period som anges i din mobilabonnemang med din operatör (3) Företaget uttryckligen begärs av operatören eller (4) lagar, förordningar, direktiv eller statliga åtgärder gör allt eller någon del av Tjänsterna olaglig eller opraktisk. Du godkänner att Företaget inte är ansvarigt för dig eller någon tredje part för att din tillgång till Tjänsterna upphör. Om du avbryter ditt konto eller prenumeration av någon anledning, kommer Company inte att återbetala några av dina avgifter som betalats hittills, förutom vad som uttryckligen anges i någon av bestämmelserna i dessa Villkor.
 
Kunder i Europeiska unionen och vissa andra länder kan också ha lagstadgad rätt att dra tillbaka avtalet inom en sikt av sju arbetsdagar efter avtalets slutdatum ("Återkallande period"). Företaget har fastställt Återkallandeperioden för dig på fjorton arbetsdagar, förutsatt att din rätt att återkalla omedelbart upphör om tillgång till Tjänsterna har lämnats till dig före utgången av Återkallandeperioden.

     

2024 Clubmium All rights reserved

Privacy Policy Contact us