Sąlygos ir nuostatos

BENDRAS SUSITARIMAS
 
Šiame tekste aprašomos Clubmium SMS Services (toliau – "Paslauga") AMAI Lab LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Maršalo salos. Informuojame, kad naudodamiesi mūsų Svetaine arba naudodamiesi ja jūs sutinkate su mūsų Taisyklėmis ir visomis kitomis mūsų Svetainėje esančiomis taisyklėmis, sąlygomis ir politika. Šiose Taisyklėse taip pat nustatytos pirkimo sąlygos ir susijusios sąlygos, todėl visada turėtumėte apie jas žinoti ir elgtis taip, kaip nurodyta. Mes pasiliekame teisę keisti Taisykles, kurios įsigalioja ir taikomos Jums nuo to momento, kai jos bus paskelbtos Svetainėje, be atskiro ar išankstinio įspėjimo.
 
Visi TELIA, TELE2 (Omnitel), BITE vartotojai gali naudotis Clubmuim paslaugomis. Naudodamasis Clubmium iš anksto apmokėta SMS paslauga, vartotojas sutinka ir patvirtina bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas. Svetainės sąlygų naudojimas lt.wowcontents.com ("Sąlygos") reglamentuoja jūsų naudojimąsi šia prieigos ir naudojimo svetaine. "Svetainė"–interneto domeno adresas, kuriuo teikiama ši Vartotojo sutartis ir visos funkcijos, įtaisai, turinys ir atsisiuntimas bei (arba) nuorodos į šią Vartotojo sutartį, kurią valdo ir kuri yra Svetainėje. Jei norite naudotis šia svetaine, atidžiai perskaitykite šią Naudotojo sutartį, nes ji yra rašytinis susitarimas tarp jūsų ir Clubmium ir turi įtakos jūsų teisėms ir pareigoms. Kiekvieną kartą, kai prisijungiate/naudojate Svetainę (net neperskaitę šios Naudotojo sutarties), jūs sutinkate būti saistomi šios Naudotojo sutarties ir papildomų sąlygų (kaip apibrėžta toliau), todėl nesinaudokite Svetaine, nebent sutinkate su visa šia Naudotojo sutartimi ir bet kokiomis papildomomis sąlygomis.
 
INSTRUKCIJOS 
 
Clubmium narystės numeris 1624 (techniniai žingsniai). Vartotojas gali kreiptis dėl prisijungimo prie SMS klubo svetainės, įvesdamas savo mobiliojo telefono numerį ir patvirtindamas bendrąsias sąlygas, apie kurias bus pranešta prieš pateikiant paraišką. Įvedęs ir patvirtinęs bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas, vartotojas gaus nemokamą SMS žinutę su paslaugos pavadinimu, paslaugų teikėju, kiekvieno trumpo pranešimo kaina, pranešimų siuntimo dažnumu ir bendrųjų sąlygų adresu. Į bendradarbiavimą turi būti atsakyta SMS žinute su KW WOW numerio 1624 turiniu. Registruodamasis vartotojas sutinka su bendromis sąlygomis. 
Clubmium suteikia vartotojui neribotą prieigą prie paslaugos. Abonemento kaina: €2.94 (2 SMS x €1.47) uz savaite. Vartotojas gali bet kada atšaukti mobiliojo klubo paskyrą, išsiųsdamas SMS žinutę su turiniu STOP WOW numeriu 1624. Išsiuntęs žinutę, jis gauna nemokamą pranešimą, kad jis atsisakė mobiliojo SMS klubo. 
Jei turite klausimų, susisiekite su mumis telefonu +358923165143 arba el.pastas [email protected].
 
AMŽIUS IR ATSAKOMYBĖ 
 
Minimalus amžius yra 18 metų su mokėtojo leidimu. 
 
NAUDOJIMOSI SVETAINE APRIBOJIMAI JŪS SUTINKATE
 
- Nenaudokite Svetainės komerciniais ar politiniais tikslais (įskaitant reklamą, lėšų rinkimą, produktų kainodarą ir produktų pardavimą); 
- Nenaudokite jokių meta žymių ar "paslėpto teksto", kuriuose naudojami Clubmium prekių ženklai ar pavadinimai; 
- Nedalyvaukite jokioje veikloje, susijusioje su Svetaine, kuria bandote pakenkti fiziniams ar juridiniams asmenims, kuri yra neteisėta, įžeidžianti, nepadori, nepadori, šmeižikiška, smurtinga, grasinanti, įžeidžianti, įžeidžianti, pažeidžianti bet kokią trečiųjų asmenų teisę ar kitaip nepageidaujama Bendrovės; 
- Neperprojektuoti, neišardyti, modifikuoti ar keisti bet kokio Šaltinio, objekto kodo, programinės įrangos, kitų svetainės produktų, paslaugų ar procesų, prie kurių galima prieiti per bet kurią Svetainės dalį; 
- Nedalyvauti bet kokioje veikloje, kuri trukdytų vartotojams naudotis Svetaine, sklandžiai veiktų Svetainėje ar keltų kitų grėsmių Svetainei, Klubui ar kitiems Svetainės naudotojams; 
- Netrukdyti ar bandyti pergudrauti Svetainės ir kitų funkcijų, ribojančių ar ribojančių naudojimąsi Svetaine, Turiniu ar Vartotojo sugeneruotu turiniu ar prieigą prie jos, saugumą;  
Arba kitaip pažeisti šią Naudotojo sutartį ar papildomas sąlygas.
 
KŪRIMAS IR ATŠAUKIMAS 
 
Norint pasiekti ar naudoti tam lt.wowcontents.com funkcijas, turite tapti registruotu Svetainės vartotoju. Priklausomai nuo jūsų amžiaus, gali prireikti tėvų sutikimo registracijai. Jūsų asmeninės informacijos rinkimo ir naudojimo Svetainėje tvarka yra nustatyta jos Privatumo politikoje.
 
Kai užsiregistruosite, pateiksite tikslią, galiojančią ir išsamią registracijos informaciją apie save ir, jei leisite, ją tinkamai prižiūrėsite ir prireikus nedelsdami ją atnaujinsite, kad įsitikintumėte, jog informacija yra tiksli, galiojanti ir išsami, kai naudojate registracijos funkcijas. Jūs esate atsakingi tik už bet kokią veiklą, vykdomą pagal jūsų paskyrą, slaptažodį ir vartotojo vardą, nesvarbu, ar jūs ją leidžiate (nebent tokia veikla vykdoma dėl to, kad kažkas pasiekė mūsų sistemą be jūsų kredencialų ir slaptažodžio)
 
Jūs esate atsakingi tik už slaptažodžio konfidencialumo išsaugojimą ir prieigos prie interneto įrenginio apribojimą, kad kiti negalėtų pasiekti bet kurios slaptažodžiu apsaugotos svetainės dalies naudodami jūsų vardą, vartotojo vardą ar slaptažodį. Jūs nedelsdami mums pranešite apie bet kokį neteisėtą jūsų paskyros, slaptažodžio, naudotojo vardo naudojimą ar kitą saugumo pažeidimą. Jūs neparduosite, neperduosite ir neperleisite savo sąskaitos ar jai suteiktų teisių. 
 
Jei bet kokia jūsų pateikta informacija yra neteisinga, netiksli, pasenusi, neišsami, pažeidžia šią Naudotojo sutartį, papildomas sąlygas, teisinius reikalavimus ar įstatymus arba turime pagrindo įtarti, kad jūsų pateikta informacija yra tokia, mes galime sustabdyti arba nutraukti jūsų paskyrą. Mes taip pat pasiliekame bendrą ir bendresnę teisę sustabdyti ar nutraukti jūsų paskyrą arba kitaip neleisti jums naudotis savo paskyra ar gauti iš jos naudos. Visa tai galime padaryti savo nuožiūra dėl atitinkamų priežasčių, be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės.
 
SVETAINĖS SU NUORODOMIS
 
Reklamoje gali būti nuorodų (trečiųjų šalių reklamos) į trečiųjų šalių svetaines ("susietos svetainės"), įskaitant svetaines, kurias naudoja reklamuotojai, licencijų išdavėjai, licencijų gavėjai ir tam tikros trečiosios šalys, kurios turi verslo ryšių su Clubmium. Klubas negali kontroliuoti susietų svetainių turinio, veiklos, politikos, sąlygų ar kitų elementų. Clubmium neįsipareigoja peržiūrėti visų susijusių svetainių. 
Clubmium nepatvirtina, nepatvirtina ir nepalaiko susijusių svetainių ar trečiųjų šalių turinio, reklamos, informacijos, medžiagos, produktų, paslaugų ar kitų elementų. Klubas atsisako bet kokios atsakomybės šiuo atžvilgiu. Jūsų veiklai šiuo atžvilgiu taikomos susietos interneto svetainių operatoriaus privatumo ar kitos politikos, naudojimo sąlygos ir taisyklės.
 
FORCE MAJEURE
 
Clubmium neatsako už bet kokį vėlavimą ar nevykdymą ar kitą nevykdymą dėl aplinkybių ir kliūčių, nepriklausančių nuo mūsų pagrįstos kontrolės, kurios apima, bet neapsiriboja, streikus, vyriausybės įsakymus ir karo veiksmus ar nacionalinius veiksmus, terorizmą. Grėsmės ar anomalijos, aplinkos ar klimato anomalijos, trečiųjų šalių nesilaikymas, teroristinis interneto ryšys ir kompiuterinės įrangos bei programinės įrangos gedimai. Tokios force majeure aplinkybės, kai bandysime kuo greičiau pašalinti vėlavimus.
 

     

2024 Clubmium All rights reserved

Pagrindinis puslapis Privatumo politika Sąlygos ir nuostatos Kontaktas